Beleid

Alle officiƫle gegevens van Stichting Nationale Geefdag(en) op een rij:

 

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: bestuurders ontvangen voor hun bestuursactiviteiten geen bezoldiging. Eventueel worden gemaakte reis- en andere kosten vergoed.

Jaarverslag en Jaarrekening

De Stichting is eind 2019 opgericht. Voorjaar 2021 vindt u hier het eerste jaarverslag en de eerste jaarrekening.

Download het jaarverslag en de jaarrekening hier.

Bestuur

Ton Bervoets
Voorzitter
Klaas Dijkstra
Penningmeester
Marc Petit
Secretaris

Functies / nevenfuncties Ton Bervoets

Bestuurslid Stichting Netwerk DAK

Functies / nevenfuncties Klaas Dijkstra

Directeur Zest Marketing

Voorzitter Armoedefonds

Voorzitter Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Voorzitter Triple F Academy (onderdeel van het Instituut voor Fondsenwerving) (Intstituut Fondsenwerving bestaat al jaren niet meer)

Docent Vakopleiding Fondsenwerving

Functies / nevenfuncties Marc Petit

Voorzitter Steunfonds Laatste Wil

Voorzitter Mr. Roelsefonds